معرفی محصولات

خانه

ابزار دقیق

علم و یا تخصصی که از زیر مجموعه های علم کنترل و برق بوده و به بررسی و اندازه گیری پارامترهایی همچون دما می پردازند.

خانه

پنوماتیک

پنیوماتیک علمی است که در مورد حرکات و وقایع هوا صحبت می کند.

خانه

هیدرولیک

دستگاه هایی که از نیروی هیدرولیک برای تسهیل کارهای مکانیکی استفاده می شود.

فروش انواع کنترل سیالات

نمایندگی ها
_

نمایندگی های و انحصاری و فروش

 

خانه

نمایندگی انحصاری شرکت Dynamic Forward

خانه

نمایندگی انحصاری محصولات UNI-D

خانه

توزیع انواع محصولات اروپایی و آمریکایی

خانه

نمایندگی انحصاری محصولات forward-star